Jednota Sokol Trenčín

1. SOKOLSKÝ PLES

Jednota SOKOL Trenčín
občianske združenie
Mládežnícka 2
911 01 Trenčín

IČO 31873332

20. februára 1919

Dátum založenia Sokola v Trenčíne

3. októbra 1990

Dátum obnovenej činnosti od zákazu v roku 1939

340

aktívnych členov

8

športových oddielov

© 2018. Jednota Sokol Trenčín. Voľnosť – rovnosť – bratstvo