Jednota Sokol Trenčín

2% z daní

Milé Sokolky, Sokoli,
priaznivci a sympatizanti nášho občianskeho združenia!

Opäť máte možnosť darovať 2% z dane, ktoré ste už zaplatili štátu, v prospech nášho združenia. Jednota Sokol je registrovaná v zozname prijímateľov podielu z 2% dane z príjmov Notárskej komory SR (www.notar.sk).

Ak podporíte 2% práve nás, podporíte aktívny pohyb a športovú činnosť detí a mládeže mesta Trenčín v rámci „Športu pre všetkých“. Z poskytnutej podpory zabezpečíme športové vybavenie telocvične a plnohodnotnú činnosť v našich oddieloch pre deti a mládež.

Všetkým Vám, ktorí ste sa tak rozhodli, patrí naše veľké ĎAKUJEME!

Identifikačné údaje:

Jednota Sokol Trenčín
Mládežnícka 2
911 01 Trenčín
Právna forma: občianske združenie
IČO : 31873332

Tlačivá na stiahnutie:

Za Jednotu SOKOL - starostka Ľubica Držková v.r.
31.januára 2023

© 2018. Jednota SOKOL Trenčín. (facebook) Voľnosť – rovnosť – bratstvo